ESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

 • 02 01 04 -> Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 • 07 02 13 -> Atık plastik
 • 12 01 05 -> Plastik yongalar ve çapaklar
 • 15 01 01 -> Kağıt ve karton ambalaj
 • 15 01 02 -> Plastik ambalaj
 • 15 01 02 -> Plastik ambalaj
 • 15 01 03 -> Ahşap ambalaj
 • 15 01 04 -> Metalik ambalaj
 • 15 01 05 -> Kompozit ambalaj
 • 15 01 06 -> Karışık ambalaj
 • 15 01 07 -> Cam ambalaj
 • 15 01 09 -> Tekstil ambalaj
 • 16 01 19 -> Plastik
 • 17 02 03 -> Plastik
 • 19 12 04 -> Plastik ve lastik
 • 20 01 39 -> Plastikler

Atıklarınız, bedeli mukabilinde lisanslı özel toplama ve taşıma araçlarımız ile alınmaktadır.